Author Archives: tinnt

Zalo Thu Phí, Doanh Nghiệp Kinh Doanh Trên Zalo OA Cần Biết Gì?

Kể từ 01/08/2022, MHX Zalo đưa ra chính sách thay đổi, thu phí dịch vụ. Điều này tạo ra hoang mang cho doanh nghiệp đã và đang kinh doanh trên Zalo OA. Trong đó, khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đến chương trình thay đổi này, liệu có ảnh hưởng đến năng suất kinh doanh […]